ANALÝZA PRVKOV Z VLASOV

Analýza prvkov z vlasov, ako metóda hodnotenia stavu výživy, môže byť používaná v prevencii chorôb a rehabilitácí. Výsledok Analýzy prvkov z vlasov umožňuje určiť metabolický typ a zdravotné tendencie.

Vo výsledku Analýzy prvkov z vlasov odporučený spôsob stravovania (dieta + program vitamínovej a minerálnej suplementácie) a fyzická aktivita vedú k dosiahnutiu individuálnej metabolickej rovnováhy. Tento fyziologický stav môže chrániť zdravý organizmus proti chorobám.

Analýza stopových prvkov vo vlasoch je stále viac oceňovaná ako diagnostický nástroj, ktorý slúži hodnoteniu stavu výživy v organizme. Bolo konštatované, že v organizme sa nachádza 81 prvkov. Dovoľuje to vidieť človeka ako integrálnu súčasť prírody. Z týchto prvkov tvorí uhlík, vodík, draslík a kyslík viac než 96% hmoty nášho tela. Ostatné prvky, ktoré sa vyskytujú v množstve väčšom než 0,01% sa nazývajú makrobioprvky /vápnik, horčík, fosfor, síra, draslík, sodík, chlor/ ostatné, ktoré sa vyskytujú v množstve menšom ako 0,01% sa nazývaju mikrobioprvky / železo, zinok, meď, molybdén, nikel, kobalt, chrom, mangán/. Do tretej skupiny patria prvky silne toxické, ktorých prítomnosť je nežiaduca./ olovo, ortuť, hliník, thálium/

Makro a mikroelementy sa musia v organizme nachádzať v presne definovanom rozmedzí hodnôt a ich nedostatok vedie k vážnym metabolickým poruchám, ktoré vyvolávajú chorobu a nakoniec smrť.

Na základe Analýzy prvkov z vlasov nie je možné určiť žiadne ochorenie, ani sledovať jeho priebeh. Ak je pacient chorý, môže lekár rozhodnúť o použití Analýzy prvkov z vlasov ako pomocnej metódy k dosiahnutiu lepších výsledkov liečby.

O spôsobe výživy chorého a o jeho fyzickej aktivite rozhodne jeho lekár.