PRVKOVÁ ANALÝZA VLASOV – ZDRAVOTNÝ PROGRAM

 

Čo obsahuje?

- výsledok prvkovej analýzy vlasov-stanovenie 29 prvkov-grafy s opisom,

- opis a zdravotné tendencie,

- interpretácia pomeru bioprvkov,

- charakteristika metabolického profilu,

- stravovacie odporúčania,

- suplementačný program: vyrovnávajúci na 1-3 mesiace a profylaktický na 6 mesiacov,

- zaslanie výsledku v elektronickej verzii na e-mailovú adresu.

Cena analýzy prvkov z vlasov v závislosti od množstva vylúčených alergénov v strave

0-3..........130,-€
4-6..........150,-€
7-20........170,-€

 


Pozrite sa na výsledok vzorky analýzy vlasov: 

Ako odstrihnúť vlasy pre analýzu?

Pre vyšetrenie vlasy musia byť:

prírodné (nefarbené, bez chemických úprav),
čisté (umyté, bez prostriedkov pre styling, ako je lak, pena, gél, atď.)
 

Vlasy by mali byť vystrihnuté:

ostrými nožnicami
tesne od pokožky zo záhlavia (na zadnej strane hlavy medzi ušami),
z niekoľkých miest zo záhlavia 3 - 4 cm dlžka vlasov od pokožky (pokiaľ sú dlhšie, mali by byť odstrihnutie iba prvé 3-4 cm)
pre vyšetrenie je potrebné 200 až 300 mg vlasov (asi jedna polievková lyžica)
 

Ak sú vlasy príliš krátke:

Minimálna dĺžka testovaných vlasov je 2 cm. Ak vlasy nemajú požadovanú dĺžku, počkajte, až dorastú.

Ak sú vlasy farbené:

Ak boli vaše vlasy nedávno zafarbené, mali by ste počkať najmenej 8 týždňov na farbenie a odstrihnúť ich na 3-4 cm od pokožky hlavy.

Mám záujem o analýzu prvkov z vlasov

Výsledky výskumu minerálnej premeny, ktoré obdržíte sú doplnkom biochemických analýz. Analýza
prvkov, v spojení s anamnézou alebo s lekárskym vyšetrením, je cenným zdrojom informácií
umožňujúcim posúdenie celkového zdravotného stavu a určenie charakteristických čŕt metabolického
typu. Na rýchlosť metabolických zmien môže vplývať množstvo vonkajších faktorov, mimo iné
fyzická i duševná práca, emocionálne stavy, nízka alebo vysoká teplota okolia, trávenie, zvýšenie
obsahu niektorých hormónov v krvi, zvlášť hormónov štítnej žľazy a drene nadobličiek. Správna
interpretácia lekárskej anamnézy (eventuálne Ankety pacienta) a výsledkov analýzy prvkov umožňuje
určenie optimálneho spôsobu výživy organizmu.
Vo výsledkoch analýzy použité vyjadrenia "zväčšená" alebo "zvýšená" apod. neznamenajú
patologický stav, ale odzrkadľujú stav metabolických procesov. Správny obsah prvkov a ich
vzájomné proporcie sú iba jedným z parametrov svedčiacich o nedostatku alebo prebytku daného
prvku.
Výskumy minerálnych premien sú uskutočňované už 30 rokov v mnohých svetových vedeckých
ústavoch. Výsledky analýzy prvkov môžu:
- poukázať na sklon k určitým chorobám,
- napomáhať pôsobeniu liečebnej terapie
- objasniť poruchy, ktoré sú príčinami mnohých chorôb.
Na základe výsledkov Vám ponúkame individuálne dietetické doporučenia a suplementačný
program (vitamínovo – minerálno – antioxidačný), s cieľom zlepšenia zdravotného stavu.

 

Výsledok prvkovej analýzy je interpretovaný lekármi spolupracujúcimi s Laboratóriom na
základe vzťahov medzi prvkami a ich množstvom.
V prípade užívania liekov pred použitím výživových doplnkov je nutná konzultácia s lekárom, ktorý
lieky predpísal.. Ponúkame suplementáciu preventívnu, v priebehu ochorenia, počas rehabilitácie, ale
aj pre športovcov. Každý typ suplementácie vyžaduje individuálny prístup k interpretácii výsledkov
analýzy a následne k určeniu odpovedajúceho výživového programu.
Počas užívania výživových preparátov môže v niektorých prípadoch dôjsť ku zhoršeniu nálad. V takej
situácii je doporučená návšteva u ošetrujúceho lekára. Zhoršenie nálady môže byť spôsobené procesmi
detoxikácie organizmu. Bezprostrednou príčinou sú toxické prvky nahromadené v tvrdých tkanivách,
ktoré sa uvoľňujú do krvi a následne do moča. Zhoršenie nálady býva prechodné. V tomto období je
možné na niekoľko dní znížiť dávku predpísaných výživových preparátov na polovicu.
S našim laboratóriom spolupracuje rada lekárov s rôznymi špecializáciami. Výsledok výskumu a naša
interpretácia minerálnej premeny je pre nich pomocným diagnostickým prostriedkom, umožňujúcim
dôkladnejšie rozpoznať príčiny niektorých metabolických porúch.
Záverečné rozhodnutie o použití správneho spôsobu výživy daného pacienta je na lekárovi.